Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร. 0-4406-9656) 545 หมู่ที่ 11 บ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210 โทร.044-069656 E-mail : khoktakhian2020@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44.192.112.123    
 
 
 
กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2564
 
 
 
แผงผังเว็บไซต์
______________________________________________________________________________________________
ข้อมูลทั่วไป
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
 ผู้นำชุมชนตำบลโคกตะเคียน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561 - 2565
 
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินโคน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเคียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีสานพัฒนา
 
ข่าวสาร อบต.
รายงานกิจการสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
คลังความรู้
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
เลือกตั้งเทศบาล 2564
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
ผลงานเด่น .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกตะเคียน
 
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกตะเคียน
 
บริการประชาชน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
อื่นๆ
 กระดานสนทนา
 ติดต่อนายก
 ติดต่อปลัด
 ติดต่ออบต.
 ติดต่อเทศบาล
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 วีดิทัศน์
 วีดีทัศน์
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 แลกเปลี่ยนแรงงาน
 ข้อความหน้าติดต่อ ทต.
 ข้อความหน้าสายตรงนายก
 ข้อความหน้าสายตรงปลัด
 ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 สารจากนายก ทต.
 สารจากปลัด ทต.
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 แนะนำ ทต.
 
 
 
 
 
545 หมู่ที่ 11 บ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทร.044-069656 E-mail : khoktakhian2020@gmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.